Rreth nesh

Psikologe online bashkëpunon me psikologë multidisiplinar për të referuar rastet të cilat kanë nevojë për seanca të drejtpërdrejta të këshillimit psikologjik.
Objektivi i psikologe online është përmirësimi dhe rritja e mirëqenies psikosociale e individëve të cilët janë të privuar nga faktorë psikosocial për të marrë shërbimin psikologjik, si shtresat që trajtohen me asistencë sociale, persona që jetojnë larg qendrave të zhvilluara, grupet e marxhinalizuara dhe emigrantët shqiptar nëpër botë.
Seancat online janë një kanalizim për të reduktuar koston në kohë të individëve të cilët kanë një problem të caktuar.

psikologe online rreth nesh

Shërbimet Tona

Këshillim Psikologjik

Psikologe online ofron këshillim psikologjik për personat ngurrues për takimet me psikologun, për personat e grupeve të marxhinalizuar.

Mbështetje Emocionale

Ofrojmë mbështetje emocionale për të gjithë personat të cilët janë duke u përballur me një situatë të vëshirë personale dhe familjare.

Konsultim

Ofrojmë konsultim online për të gjithë personat të cilët janë të dyzuar, kanë probleme me vendimmarrjen dhe përzgjedhjen në situata të caktuara etj.

Kontakt

Çfarë thonë për ne?